event burgee venue burgee

TCYC Summer Shorts 2016

Tiddly Cove Yacht Club

Results as of 10:02 on August 15, 2016

1 Div.

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 1.0 5.0 (18.0 DNC) 3.0 2.0 29.0 11.0
2nd 1 Brinehog X119 54954 FCYC 85 3.0 2.0 7.0 1.0 (10.0 RAF) 23.0 13.0
3rd 1 Senza J35 97966 TCYC 88 (5.0) 1.0 4.0 5.0 3.0 18.0 13.0
4th 1 Krikkit Abbott 36 3 TCYC 126 4.0 4.0 3.0 (6.0) 4.0 21.0 15.0
5th 1 Checkmate Martin 242 231 RVYC 156 7.0 3.0 1.0 (10.0) 6.0 27.0 17.0
6th 1 Aorangi J35 73340 TCYC 82 8.0 (12.0 RAF) 11.0 DSQ 9.0 5.0 45.0 33.0
7th 1 RMT Martin 244 24410 Jibset 124 10.0 9.0 8.0 (12.0) 8.0 47.0 35.0
8th 1 Thursdays Child Hotfoot 30 49507 VRC 131 (18.0 DNC) 6.0 6.0 8.0 18.0 DNC 56.0 38.0
9th 1 OCD Wylie 34 18792 VRC 138 6.0 7.0 (18.0 DNC) 7.0 18.0 DNC 56.0 38.0
10th 1 Presto J33 42433 TCYC 105 (11.0) 10.0 11.0 RAF 11.0 7.0 50.0 39.0
11th 1 A Bigger Splash J 80 1040 RVYC 122 (18.0 DNC) 18.0 DNC 5.0 4.0 18.0 DNC 63.0 45.0
12th 1 Too Wicked Martin 242 304 RVYC 156 (18.0 DNC) 8.0 18.0 DNC 2.0 18.0 DNC 64.0 46.0
13th 1 Persistance Alerion 28 194 TBA 171 9.0 (18.0 DNC) 2.0 18.0 DNC 18.0 DNC 65.0 47.0
14th 1 Cool Beans Melges 24 CAN 347 KYC 99 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 1.0 73.0 55.0
15th 1 Idiopathic Farr 30 CAN 4 RVYC 54 2.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 74.0 56.0
16th 1 Equilibrium J29 3781 VRC 119 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 90.0 72.0
16th 1 Flamming Redhead Chote 27 59285 VRC 162 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 90.0 72.0

2 Div.

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PHRFTOT, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st 2 Slingshot San Juan 24 39541 TCYC 228 1.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 9.0 5.0
2nd 2 Mast Transit Niagera 26 69446 TCYC 211 (3.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 10.0 7.0
3rd 2 Tioga FASP 39I 1028 VRC 160 (8.0 DNC) 3.0 5.0 4.0 3.0 23.0 15.0
4th 2 Silik C&C 30 16617 VRC 191 2.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 28.0 20.0
5th 2 Maritime Diva C&C 30 54032 VRC 191 (8.0 DNC) 8.0 DNC 4.0 2.0 8.0 DNC 30.0 22.0
6th 2 Josephine J24 4990 VSC 172 4.0 5.0 OCS 7.0 RAF (8.0 DNC) 6.0 RAF 30.0 22.0
7th 2 ED Catalina 27 79341 TCYC 215 (8.0 DNC) 8.0 DNC 3.0 5.0 8.0 DNC 32.0 24.0

R1 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 18:05:00 19:04:00 0:59:00 0:58:49 1.0
2 1 Idiopathic Farr 30 CAN 4 RVYC 54 18:05:00 18:57:07 0:52:07 0:59:01 2.0
3 1 Brinehog X119 54954 FCYC 85 18:05:00 19:00:01 0:55:01 0:59:07 3.0
4 1 Krikkit Abbott 36 3 TCYC 126 18:05:00 19:04:39 0:59:39 1:00:01 4.0
5 1 Senza J35 97966 TCYC 88 18:05:00 19:02:33 0:57:33 1:01:32 5.0
6 1 OCD Wylie 34 18792 VRC 138 18:05:00 19:08:58 1:03:58 1:03:11 6.0
7 1 Checkmate Martin 242 231 RVYC 156 18:05:00 19:14:04 1:09:04 1:06:25 7.0
8 1 Aorangi J35 73340 TCYC 82 18:05:00 19:09:27 1:04:27 1:09:35 8.0
9 1 Persistance Alerion 28 194 TBA 171 18:00:00 19:24:03 1:24:03 1:19:04 9.0
10 1 RMT Martin 244 24410 Jibset 124 18:00:00 19:34:25 1:34:25 1:35:18 10.0
11 1 Presto J33 42433 TCYC 105 18:00:00 19:39:44 1:39:44 1:43:43 11.0
12 1 Thursdays Child Hotfoot 30 49507 VRC 131     DNC   18.0
12 1 A Bigger Splash J 80 1040 RVYC 122     DNC   18.0
12 1 Too Wicked Martin 242 304 RVYC 156     DNC   18.0
12 1 Cool Beans Melges 24 CAN 347 KYC 99     DNC   18.0
12 1 Equilibrium J29 3781 VRC 119     DNC   18.0
12 1 Flamming Redhead Chote 27 59285 VRC 162     DNC   18.0

R2 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Senza J35 97966 TCYC 88 18:05:00 18:43:23 0:38:23 0:41:02 1.0
2 1 Brinehog X119 54954 FCYC 85 18:05:00 18:43:26 0:38:26 0:41:18 2.0
3 1 Checkmate Martin 242 231 RVYC 156 18:05:00 18:49:18 0:44:18 0:42:36 3.0
4 1 Krikkit Abbott 36 3 TCYC 126 18:05:00 18:48:10 0:43:10 0:43:26 4.0
5 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 18:05:00 18:48:41 0:43:41 0:43:33 5.0
6 1 Thursdays Child Hotfoot 30 49507 VRC 131 18:05:00 18:48:49 0:43:49 0:43:45 6.0
7 1 OCD Wylie 34 18792 VRC 138 18:05:00 18:49:54 0:44:54 0:44:21 7.0
8 1 Too Wicked Martin 242 304 RVYC 156 18:05:00 18:51:12 0:46:12 0:44:25 8.0
9 1 RMT Martin 244 24410 Jibset 124 18:05:00 18:57:43 0:52:43 0:53:12 9.0
10 1 Presto J33 42433 TCYC 105 18:05:00 18:56:31 0:51:31 0:53:35 10.0
11 1 Aorangi J35 73340 TCYC 82 18:05:00 18:47:32 RAF   12.0
12 1 A Bigger Splash J 80 1040 RVYC 122     DNC   18.0
12 1 Persistance Alerion 28 194 TBA 171     DNC   18.0
12 1 Cool Beans Melges 24 CAN 347 KYC 99     DNC   18.0
12 1 Idiopathic Farr 30 CAN 4 RVYC 54     DNC   18.0
12 1 Equilibrium J29 3781 VRC 119     DNC   18.0
12 1 Flamming Redhead Chote 27 59285 VRC 162     DNC   18.0

R3 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Checkmate Martin 242 231 RVYC 156 18:16:00 18:50:48 0:34:48 0:33:28 1.0
2 1 Persistance Alerion 28 194 TBA 171 18:16:00 18:53:08 0:37:08 0:34:56 2.0
3 1 Krikkit Abbott 36 3 TCYC 126 18:16:00 18:51:14 0:35:14 0:35:27 3.0
4 1 Senza J35 97966 TCYC 88 18:16:00 18:50:11 0:34:11 0:36:33 4.0
5 1 A Bigger Splash J 80 1040 RVYC 122 18:16:00 18:52:37 0:36:37 0:37:04 5.0
6 1 Thursdays Child Hotfoot 30 49507 VRC 131 18:16:00 18:54:01 0:38:01 0:37:57 6.0
7 1 Brinehog X119 54954 FCYC 85 18:16:00 18:53:55 0:37:55 0:40:44 7.0
8 1 RMT Martin 244 24410 Jibset 124 18:16:00 19:09:00 0:53:00 0:53:30 8.0
9 1 Aorangi J35 73340 TCYC 82 18:16:00 18:51:17 DSQ   11.0
9 1 Presto J33 42433 TCYC 105 18:16:00 18:54:30 RAF   11.0
11 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132     DNC   18.0
11 1 OCD Wylie 34 18792 VRC 138     DNC   18.0
11 1 Too Wicked Martin 242 304 RVYC 156     DNC   18.0
11 1 Cool Beans Melges 24 CAN 347 KYC 99     DNC   18.0
11 1 Idiopathic Farr 30 CAN 4 RVYC 54     DNC   18.0
11 1 Equilibrium J29 3781 VRC 119     DNC   18.0
11 1 Flamming Redhead Chote 27 59285 VRC 162     DNC   18.0

R4 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Brinehog X119 54954 FCYC 85 18:12:00 18:54:00 0:42:00 0:45:07 1.0
2 1 Too Wicked Martin 242 304 RVYC 156 18:12:00 19:00:50 0:48:50 0:46:57 2.0
3 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 18:12:00 19:00:08 0:48:08 0:47:59 3.0
4 1 A Bigger Splash J 80 1040 RVYC 122 18:12:00 18:59:42 0:47:42 0:48:18 4.0
5 1 Senza J35 97966 TCYC 88 18:12:00 18:57:58 0:45:58 0:49:09 5.0
6 1 Krikkit Abbott 36 3 TCYC 126 18:12:00 19:01:11 0:49:11 0:49:29 6.0
7 1 OCD Wylie 34 18792 VRC 138 18:12:00 19:03:39 0:51:39 0:51:01 7.0
8 1 Thursdays Child Hotfoot 30 49507 VRC 131 18:12:00 19:03:44 0:51:44 0:51:39 8.0
9 1 Aorangi J35 73340 TCYC 82 18:12:00 18:59:58 0:47:58 0:51:47 9.0
10 1 Checkmate Martin 242 231 RVYC 156 18:12:00 19:07:18 0:55:18 0:53:10 10.0
11 1 Presto J33 42433 TCYC 105 18:12:00 19:07:14 0:55:14 0:57:27 11.0
12 1 RMT Martin 244 24410 Jibset 124 18:12:00 19:17:13 1:05:13 1:05:49 12.0
13 1 Persistance Alerion 28 194 TBA 171     DNC   18.0
13 1 Cool Beans Melges 24 CAN 347 KYC 99     DNC   18.0
13 1 Idiopathic Farr 30 CAN 4 RVYC 54     DNC   18.0
13 1 Equilibrium J29 3781 VRC 119     DNC   18.0
13 1 Flamming Redhead Chote 27 59285 VRC 162     DNC   18.0

R5 - 1 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 1 Cool Beans Melges 24 CAN 347 KYC 99 18:20:00 19:08:24 0:48:24 0:50:49 1.0
2 1 Jasmina Santana 30/30 87061 TCYC 132 18:20:00 19:12:02 0:52:02 0:51:52 2.0
3 1 Senza J35 97966 TCYC 88 18:20:00 19:08:38 0:48:38 0:52:00 3.0
4 1 Krikkit Abbott 36 3 TCYC 126 18:20:00 19:12:52 0:52:52 0:53:12 4.0
5 1 Aorangi J35 73340 TCYC 82 18:20:00 19:10:20 0:50:20 0:54:21 5.0
6 1 Checkmate Martin 242 231 RVYC 156 18:20:00 19:18:22 0:58:22 0:56:07 6.0
7 1 Presto J33 42433 TCYC 105 18:20:00 19:20:57 1:00:57 1:03:23 7.0
8 1 RMT Martin 244 24410 Jibset 124 18:20:00 19:23:38 1:03:38 1:04:14 8.0
9 1 Brinehog X119 54954 FCYC 85 18:20:00 19:06:12 RAF   10.0
10 1 Thursdays Child Hotfoot 30 49507 VRC 131     DNC   18.0
10 1 OCD Wylie 34 18792 VRC 138     DNC   18.0
10 1 A Bigger Splash J 80 1040 RVYC 122 18:20:00   DNC   18.0
10 1 Too Wicked Martin 242 304 RVYC 156     DNC   18.0
10 1 Persistance Alerion 28 194 TBA 171     DNC   18.0
10 1 Idiopathic Farr 30 CAN 4 RVYC 54     DNC   18.0
10 1 Equilibrium J29 3781 VRC 119     DNC   18.0
10 1 Flamming Redhead Chote 27 59285 VRC 162     DNC   18.0

R1 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Slingshot San Juan 24 39541 TCYC 228 18:00:00 19:17:14 1:17:14 1:07:07 1.0
2 2 Silik C&C 30 16617 VRC 191 18:00:00 19:16:33 1:16:33 1:09:59 2.0
3 2 Mast Transit Niagera 26 69446 TCYC 211 18:00:00 19:21:11 1:21:11 1:12:11 3.0
4 2 Josephine J24 4990 VSC 172 18:05:00 19:22:48 1:17:48 1:13:05 4.0
5 2 Tioga FASP 39I 1028 VRC 160     DNC   8.0
5 2 Maritime Diva C&C 30 54032 VRC 191     DNC   8.0
5 2 ED Catalina 27 79341 TCYC 215     DNC   8.0

R2 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Slingshot San Juan 24 39541 TCYC 228 18:00:00 18:50:16 0:50:16 0:43:41 1.0
2 2 Mast Transit Niagera 26 69446 TCYC 211 18:00:00 18:51:40 0:51:40 0:45:56 2.0
3 2 Tioga FASP 39I 1028 VRC 160 18:00:00 19:00:59 1:00:59 0:58:18 3.0
4 2 Josephine J24 4990 VSC 172     OCS   5.0
5 2 Silik C&C 30 16617 VRC 191     DNC   8.0
5 2 Maritime Diva C&C 30 54032 VRC 191     DNC   8.0
5 2 ED Catalina 27 79341 TCYC 215     DNC   8.0

R3 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Mast Transit Niagera 26 69446 TCYC 211 18:10:00 18:57:59 0:47:59 0:42:40 1.0
2 2 Slingshot San Juan 24 39541 TCYC 228 18:10:00 19:00:42 0:50:42 0:44:03 2.0
3 2 ED Catalina 27 79341 TCYC 215 18:10:00 19:00:44 0:50:44 0:44:52 3.0
4 2 Maritime Diva C&C 30 54032 VRC 191 18:10:00 19:01:32 0:51:32 0:47:07 4.0
5 2 Tioga FASP 39I 1028 VRC 160 18:10:00 19:05:50 0:55:50 0:53:22 5.0
6 2 Josephine J24 4990 VSC 172     RAF   7.0
7 2 Silik C&C 30 16617 VRC 191     DNC   8.0

R4 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Slingshot San Juan 24 39541 TCYC 228 18:05:00 19:06:25 1:01:25 0:53:22 1.0
2 2 Maritime Diva C&C 30 54032 VRC 191 18:05:00 19:04:26 0:59:26 0:54:20 2.0
3 2 Mast Transit Niagera 26 69446 TCYC 211 18:05:00 19:08:58 1:03:58 0:56:53 3.0
4 2 Tioga FASP 39I 1028 VRC 160 18:05:00 19:06:51 1:01:51 0:59:07 4.0
5 2 ED Catalina 27 79341 TCYC 215 18:05:00 19:22:41 1:17:41 1:08:42 5.0
6 2 Silik C&C 30 16617 VRC 191     DNC   8.0
6 2 Josephine J24 4990 VSC 172     DNC   8.0

R5 - 2 Div.

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Div. Boat Class SailNo Club PHRFTOT Start Finish Elapsed Corrected Points
1 2 Mast Transit Niagera 26 69446 TCYC 211 18:15:00 19:18:09 1:03:09 0:56:09 1.0
2 2 Silik C&C 30 16617 VRC 191 18:15:00 19:17:42 1:02:42 0:57:19 2.0
3 2 Tioga FASP 39I 1028 VRC 160 18:15:00 19:16:09 1:01:09 0:58:27 3.0
4 2 Slingshot San Juan 24 39541 TCYC 228 18:15:00 19:22:38 1:07:38 0:58:46 4.0
5 2 Josephine J24 4990 VSC 172     RAF   6.0
6 2 Maritime Diva C&C 30 54032 VRC 191     DNC   8.0
6 2 ED Catalina 27 79341 TCYC 215     DNC   8.0Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com